ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro lékárny o změně odesílání hlášení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Prosíme Vás o pokud možno okamžitou součinnost v následující věci:

V dopise SÚKL ze včerejšího dne jste byli informováni o změnách týkajících se zasílání hlášení o výdejích léčiv na listinný předpis a o výdejích léčiv bez předpisu s omezením.

Změny, realizované SÚKL neprodleně na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, znamenají, že tyto dva typy hlášení je nutno Ústavu od dnešního dne zasílat již bez čísla pojištěnce. Tento údaj je v hlášeních nahrazen pohlavím a rokem narození příjemce léčiv.

Odeslat hlášení v této formě je možné až po implementaci nové verze pokynu SÚKL LEK-13, verze 2, do Vašeho lékárenského software. Lhůta na jeho aktualizaci je 1 měsíc od počátku platnosti nové verze pokynu.

Zasílání hlášení s číslem pojištěnce zahlcuje Vaše připojení do internetu a posílání hlášení bude odmítáno do doby implementace nového rozhraní do Vašeho SW.

Prosíme tedy všechny lékárny, aby pokud možno okamžitě ve spolupráci s poskytovateli nastavili svůj lékárenský software tak, aby tato hlášení do implementace pokynu LEK-13, verze 2 nebyla na SÚKL zasílána!

Hlášení odeslaná v souladu s předchozí verzí pokynu nebudou zpracovávány a shromažďovány. Jejich zasílání je tedy v tuto chvíli zbytečné.

Předem Vám velmi děkujeme za součinnost.

S pozdravem

IT oddělení
SÚKL