ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čerpání nákladů na zřízení a provoz CÚ a na sběr dat o výdejích léčiv

Informace o finančních nákladech k  4.3.2010 .  

Pro financování byly použity vlastní mimorozpočtové zdroje Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ze státního rozpočtu nebyly na financování centrálního úložiště použity žádné prostředky.

Podrobné vyčíslení všech finančních výdajů  (v Kč včetně DPH) uvádíme v následujících tabulkách.

CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

 V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady, které se týkají výhradně centrálního úložiště.

 Cena za vytvoření díla:  

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo    

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

28 702 800 Kč

28 702 800 Kč

Cena za realizaci nápravných opatření uložených ÚOOÚ:  

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Hodnota těchto VZ

Zaplaceno

JŘBU k VZ10/2008

Realizace nápravných opatření ÚOOÚ

AQUASOFT, s.r.o.

4 641 000 Kč

1 713 600 Kč

Cena za zajišťování servisu:  

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Doba zajišťování servisu dle VZ

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

3 roky

165 278 Kč

5 950 000 Kč

1 443 419 Kč

 

NÁKLADY VZTAHUJÍCÍ SE JAK PRO SBĚR DAT, TAK PRO CENTRÁLNÍ ULOŽIŠTĚ  

V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady na části systému, které jsou použity jak pro centrální úložiště, tak pro sběr dat dle LEK-13. Jedná se především o infrastrukturní část systému.

Cena za vytvoření díla:  

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo    

Zaplaceno

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

19 903 345 Kč

19 524 211 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

34 736 826 Kč

34 736 826 Kč

 

CELKEM

 

54 640 171 Kč

54 261 037 Kč

Cena za realizaci nápravných opatření uložených ÚOOÚ:  

U VZ11/2008 a VZ12/2008 bylo v zadávací dokumentaci vyhrazeno opční právo na budoucí rozšíření díla. V souladu s § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byly na základě opčního práva vybráni dodavatelé v jednacím řízení bez uveřejnění. Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlas se zadáním zakázek a s vybranými dodavateli byly uzavřeny smlouvy.

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena celkem

Zaplaceno

JŘBU k VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

8 330 000 Kč

8 129 405 Kč

VZ22/2009

Implementace opatření ÚOOÚ

předb.informace

26 180 000 Kč

0 Kč

 

CELKEM

 

34 510 000 Kč

8 129 405 Kč

Cena za zajišťování servisu:  

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Doba zajišťování servisu dle VZ

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

Zaplaceno

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

3 roky

134 649 Kč

4 847 346 Kč

1 482 265 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

5 let

194 518 Kč

11 671 044 Kč

2 530 361 Kč

 

CELKEM

 

 

 

16 518 390 Kč

4 012 626 Kč

 

SBĚR DAT DLE LEK-13

Následující přehled obsahuje náklady výhradně související se sběrem dat dle LEK-13.

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena celkem

Zaplaceno

JŘBU k VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

7 140 000 Kč

5 272 885 Kč

ZMR24/2009

Rozšíření výkonu a diskových kapacit

NETPROSYS, s.r.o.

2387 808 Kč

0 Kč

 

CELKEM

 

9 507 910 Kč

5 272 885 Kč 


K 4.3.2010 náklady činí 103 535 772,- Kč včetně DPH.

Sekce servisních činností
12.3.2010