ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště

Informace o finančních nákladech na zřízení centrálního úložiště k datu 11.11.2009.  

Pro financování zřízení a provzu centárlního úložiště byly požity vlastní mimorozpočtové zdroje Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ze státního rozpočtu nebyly na financování centrálního úložiště použity žádné prostředky

Podrobné vyčíslení všech finančích výdajů na zřízení a provozování centrálního úložiště uvádíme v následujících tabulkách:

Cena za vytvoření díla (v Kč včetně DPH):

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

28 702 800 Kč

25 590 982 Kč

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat
od subjektů vydávajících
léčivé přípravky

Telefonica O2
Czech republic, a.s.

19 903 345 Kč

19 524 211 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat
a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

34 736 826 Kč

34 736 826 Kč

 

Celkem

 

83 342 971 Kč

79 852 019 Kč

U VZ11/2008 a VZ12/2008 bylo v zadávací dokumentaci vyhrazeno opční právo na budoucí rozšíření díla. V souladu s § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byly na základě opčního práva vybráni dodavatelé v jednacím řízení bez uveřejnění. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo souhlas se zadáním zakázek a s vybranými dodavateli byly uzavřeny smlouvy.

Zakázka Název VZ Dodavatel Hdnota těchto VZ/
objednávek
Zaplaceno
JŘBU k
VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

8 330 000 Kč

0 Kč

JŘBU k
VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

7 140 000 Kč

0 Kč

Celkem

15 470 000 Kč

0 Kč

Cena za zajišťování servisu (v Kč včetně DPH) a aktuální čerpání:

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Doba zajišťování servisu

Cena za servis
za měsíc
dle smlouvy

Cena za servis
celkem

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT,
s.r.o.

3 roky

165 278 Kč

5 950 000 Kč

782 312 Kč

VZ11/2008

Dodávka SW pro
sběr dat od subjektů
vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2
Czech republic, a.s.

3 roky

134 649 Kč

4 847 346 Kč

807 891 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení
sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

5 let

194 518 Kč

11 671 044 Kč

1 945 174 Kč

 

Celkem

 

 

 

22 468 390 Kč

3 535 377 Kč

Cena za realizaci nápravných opatření uložených ÚOOÚ (v Kč včetně DPH): 

Zakázka Název VZ Dodavatel

Hodnota těchto VZ/
objednávek

Zaplaceno

JŘBU k
VZ10/2008

Realizace nápravných
opatření ÚOOÚ

AQUASOFT, s.r.o.

4 641 000 Kč

0 Kč

VZxx/2009

Implementace
opatření ÚOOÚ

předb.informace

26 180 000 Kč

0 Kč
Celkem

30 821 000 Kč

0 Kč

K 11.11.2009 bylo na vývoj centrálního úložiště a na provoz využito 83 387 396,- Kč včetně DPH.


Tiskové a informační oddělení