ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31.7.2012  

Pro financování byly použity vlastní mimorozpočtové zdroje Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ze státního rozpočtu nebyly na financování Centrálního úložiště a Systému sběru dat o vydaných lécích použity žádné prostředky.

K 31.7.2012 bylo uhrazeno za Centrální úložiště elektronických receptů a Systém sběru dat o vydaných lécích celkem 146 369 303,- Kč včetně DPH. Z toho celkové náklady na Centrální úložiště činily 74 114 950,50 Kč četně DPH a náklady na Systém sběru dat o vydaných lécích činily 72 254 352,50 Kč včetně DPH.

Podrobné vyčíslení všech finančních výdajů (v Kč včetně DPH) uvádíme v následujících tabulkách.

 

CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady, které se týkají výhradně centrálního úložiště.

Cena za vytvoření díla: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo (investice)   

Cena za dílo

(prov.prostř.)

Zaplaceno

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

28 702 800 Kč

0 Kč

28 702 800 Kč

 Cena za realizaci nápravných opatření uložených ÚOOÚ: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo (investice)   

Cena za dílo

(prov.prostř.)

Zaplaceno

JŘBU k VZ10/2008

Realizace nápravných opatření ÚOOÚ

AQUASOFT, s.r.o.

4 641 000 Kč

0 Kč

1 713 600 Kč

 Cena za zajišťování servisu: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

(prov. prostředky)

Zaplaceno

Doba zajišťov. servisu

VZ10/2008

SW centrálního úložiště

AQUASOFT, s.r.o.

165 278 Kč

5 950 000 Kč

5 987 837 Kč

3 roky

  

NÁKLADY VZTAHUJÍCÍ SE JAK PRO SBĚR DAT, TAK PRO CENTRÁLNÍ ULOŽIŠTĚ

 V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady na části systému, které jsou použity jak pro centrální úložiště, tak pro sběr dat dle LEK-13. Jedná se především o infrastrukturní část systému.

 Cena za vytvoření díla: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo

(investice)   

Cena za dílo

(prov.prostř.)

Zaplaceno

JŘBU k VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

8 330 000 Kč

0 Kč

8 129 405 Kč

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

19 903 345 Kč

0 Kč

19 524 211 Kč

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

3 080 546 Kč

31 656 280 Kč

34 736 826 Kč

 

CELKEM

 

31 313 891 Kč

31 656 280 Kč

62 390 442 Kč

 Cena za zajišťování servisu: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

(prov.prostř.)

Zaplaceno

Doba zajišťování servisu dle VZ

VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

134 649 Kč

4 847 346 Kč

4 812 216 Kč

3 roky

VZ12/2008

Systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI

 

NETPROSYS, s.r.o.

194 518 Kč

11 671 044 Kč

 8 218 769 Kč

5 roků

 

CELKEM

 

 

16 518 390 Kč

13 030 985 Kč

 

  

SBĚR DAT DLE LEK-13

 Následující přehled obsahuje náklady výhradně související se sběrem dat dle LEK-13.

 Cena za vytvoření díla: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za dílo

(investice)   

Cena za dílo

(prov.prostř.)

Zaplaceno

JŘBU k VZ12/2008

Systém zabezpečené sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

4 636 230 Kč

0 Kč

4 645 189 Kč

ZMR

24/2009

Rozšíření výkonu a diskových kapacit

NETPROSYS, s.r.o.

2 387 808 Kč

0 Kč

2 387 808 Kč

VZ07/2010

Implementace opatření ÚOOÚ

NETPROSYS, s.r.o.

18 908 220 Kč

0 Kč

18 908 220 Kč

JŘBU06/11- k VZ07/10

Implementace opatření ÚOOÚ

NETPROSYS, s.r.o.

3  599 520 Kč

0 Kč

3 599 520 Kč

 

CELKEM

 

29 531 778 Kč

0 Kč

29 540 737 Kč

 Cena za zajišťování servisu: 

Č. VZ

Název VZ

Dodavatel

Cena za servis za měsíc dle VZ

Cena za servis celkem

(prov.prostř.)

Zaplaceno

Doba zajišťování servisu dle VZ

JŘBU k VZ12/2008

Systém zabezpečené sběru dat a implementace PKI

NETPROSYS, s.r.o.

208 648 Kč

2 503 770 Kč

2 521 303 Kč

1 rok

VZ07/2010

Implementace opatření ÚOOÚ

NETPROSYS, s.r.o.

107 896 Kč

3 884 242 Kč

2 481 599 Kč

3 roky

 

CELKEM

 

 

6 388 012 Kč

5 002 902  Kč

 

 

Sekce servisních činností

1.8.2012