Zrušení registrace léčivého přípravku PNEUMO 23

SÚKL informuje o zrušení registrace léčivého přípravku PNEUMO 23, inj. sol.   

Registrace léčivého přípravku PNEUMO 23, inj. sol., registrační číslo 59/773/95-C, SÚKL kód 85172, se na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci ke dni 12. 12. 2017 ruší. Tento léčivý přípravek není nahraditelný. Držitel rozhodnutí o registraci nahlásil již ke dni 1. 9. 2017 ukončení uvádění tohoto léčivého přípravku na trh v České republice.

Sekce registrací

5. 12. 2017