Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Magnerot 500 mg tablety, velikosti balení 50, 100, 200 a 1000 tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Magnerot, 500 mg, tbl.nob., velikosti balení 50, 100, 200 a 1000 tablet, SÚKL kódy 32888, 32889, 32890, 32891, 209944, 209945, 209946. Způsob výdeje velikosti balení 20 tablet zůstává nezměněn.  

U léčivého přípravku Magnerot 500 mg tablety, tbl.nob., registrační číslo 39/1276/93-C, dochází od 1. 1. 2021 k této změně způsobu výdeje:

 

z dříve: 

velikost balení 20 tablet – výdej bez lékařského předpisu

velikost balení 50, 100, 200 a 1000 tablet – výdej pouze na lékařský předpis

 

na nyní:

velikost balení 20, 50, 100, 200 a 1000 tablet (SÚKL kódy 32888, 32889, 32890, 32891, 88037, 209944, 209945, 209946, 209947) – výdej bez lékařského předpisu

 

Pro velikost balení 50 a 100 potahovaných tablet dochází ke změně způsobu výdeje až od 1. 1. 2021.

Velikosti balení 200 a 1000 tablet, u kterých rovněž dochází ke změně způsobu výdeje, nejsou v současné době distribuovány, vydávány ani používány při poskytování zdravotních služeb.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje, že předmětný léčivý přípravek ve velikosti balení 50 a 100 tablet odpovídající údajům a dokumentaci po schválení výše uvedené změny bude uváděn na trh až po 31. 12. 2020.

SÚKL dále upozorňuje, že velikosti balení 50 a 100 tablet tohoto léčivého přípravku odpovídající údajům a dokumentaci před schválením výše uvedené změny lze uvádět na trh, distribuovat, dodávat do oběhu, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb pouze do 31. 12. 2020.

 

Sekce registrací

15. 12. 2020