Změna způsobu výdeje léčivého přípravku LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG, velikost balení 10, 20 a 30 tablet

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG, por.tbl.nob., velikosti balení 10, 20 a 30 tablet, SÚKL kódy 40662, 40700, 97393. Způsob výdeje velikosti balení 7, 50 a 100 tablet zůstává nezměněn.  

U léčivého přípravku LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG, por.tbl.nob., registrační číslo 24/244/02-C, dochází od 1. 10. 2016  k této změně způsobu výdeje: 

z dříve: 

velikost balení 7 tablet – výdej bez lékařského předpisu

velikost balení 10, 20, 30, 50, 100 tablet – výdej pouze na lékařský předpis

na nyní:

velikost balení 7, 10, 20, 30 tablet (SÚKL kódy 40653, 40662, 40700, 97393) – výdej bez lékařského předpisu

velikost balení 50, 100 tablet (SÚKL kódy 40707, 40711) – výdej pouze na lékařský předpis

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje, že předmětný léčivý přípravek odpovídající údajům a dokumentaci po schválení výše uvedené změny bude uváděn na trh až po 30. 9. 2016.

SÚKL dále upozorňuje, že velikosti balení 10, 20 a 30 tablet tohoto léčivého přípravku odpovídající údajům a dokumentaci před schválením výše uvedené změny lze uvádět na trh, distribuovat, dodávat do oběhu, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb pouze do 30. 9. 2016.

 

Sekce registrací

2. 6. 2016