Změna způsobu výdeje léčivého přípravku ERDOMED, 225 MG, granule pro perorální suspenzi

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku ERDOMED, 225 MG, por.gra.sus., SÚKL kód 25263 a 87073.   

U léčivého přípravku ERDOMED, 225 MG, por.gra.sus., registrační číslo 52/047/96-C, dochází od 1. 2. 2018 k této změně způsobu výdeje:

z dříve:  výdej pouze na lékařský předpis

na nyní: výdej bez lékařského předpisu

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje, že předmětný léčivý přípravek odpovídající údajům a dokumentaci po schválení výše uvedené změny bude uváděn na trh až po 31. 1. 2018.

 

SÚKL dále upozorňuje, že léčivý přípravek odpovídající údajům a dokumentaci před schválením výše uvedené změny lze uvádět na trh, distribuovat, dodávat do oběhu, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb pouze do 31. 1. 2018.

 

U léčivého přípravku ERDOMED, 225 MG, por.gra.sus., registrační číslo 52/047/96-C, zároveň dochází ke změně lékové formy:

z dříve: prášek pro perorální roztok

na nyní: granule pro perorální suspenzi

 

Sekce registrací

17. 1. 2018