Změna způsobu výdeje léčivého přípravku BIOMIN H, velikost balení 60, 64 a 90 sáčků

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku BIOMIN H, por.plv., velikosti balení 60, 64 a 90 tablet, SÚKL kódy 207594, 207595 a 207596. Způsob výdeje velikosti balení 30 sáčků zůstává nezměněn.    

U léčivého přípravku BIOMIN H, por.plv., registrační číslo 39/125/92-S/C, dochází od 1. 11. 2016  k této změně způsobu výdeje: 

z dříve: 

velikost balení 30, 60, 64, 90 sáčků – výdej bez lékařského předpisu

 

na nyní:

velikost balení 30 sáčků (SÚKL kódy 89786, 207593) – výdej bez lékařského předpisu

velikost balení 60, 64, 90 sáčků (SÚKL kódy 207594, 207595 a 207596) – výdej pouze na lékařský předpis


Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje, že předmětný léčivý přípravek odpovídající údajům a dokumentaci po schválení výše uvedené změny bude uváděn na trh až po 31. 10. 2016.

SÚKL dále upozorňuje, že velikosti balení 60 sáčků tohoto léčivého přípravku odpovídající údajům a dokumentaci před schválením výše uvedené změny lze uvádět na trh, distribuovat, dodávat do oběhu, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb pouze do 31. 10. 2016. Velikosti balení 64 a 90 sáčků tohoto léčivého přípravku nejsou v současné době distribuovány, vydávány ani používány při poskytování zdravotních služeb.

 

Sekce registrací

21. 9. 2016