Změna v zasílání rozhodnutí/usnesení/sdělení/vyrozumění fyzickým osobám a zahraničním právnickým osobám bez datové schránky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje držitele rozhodnutí o registraci o novém způsobu zasílání rozhodnutí/usnesení/sdělení/vyrozumění k žádostem o registraci, prodloužení, změny, převodu a žádostem o povolení souběžného dovozu, apod.  fyzickým osobám či zahraničním subjektům bez datové schránky, a to s účinností od 6. 11. 2013.     

Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech výše uvedených případech je originál rozhodnutí/usnesení/sdělení/vyrozumění vytvářen elektronicky, bude Ústav od 6. 11. 2013 zasílat poštovní přepravou fyzickým osobám či zahraničním subjektům bez datové schránky rozhodnutí/usnesení/sdělení/vyrozumění v listinné podobě, do níž byl autorizovanou konverzí převeden elektronický originál.

Tato autorizovaná konverze bude provedena v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Autenticitu konvertovaného dokumentu bude možné ověřit dle identifikačního čísla zaslaného spolu s konvertovaným dokumentem na stránkách Czech Point - https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do;jsessionid=7E772682EFFBC80DE403622F8033C976.

Pokud budou současně s příslušným rozhodnutím/usnesením/sdělením/vyrozuměním zasílány rovněž texty k přípravku, případně identifikační list, budou tyto texty ke konvertovanému dokumentu přiloženy. 

 

Sekce registrací

5. 11. 2013