Změna registrace léčivých přípravků Orfiril Long 150 mg a Orfiril Long 300 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivých přípravků Orfiril Long, 150 mg, cps.pro. a Orfiril Long, 300 mg, cps.pro.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 15. 12. 2020 změnu registrace léčivých přípravků Orfiril Long, 150 mg, cps.pro., registrační číslo 21/083/00-C, SÚKL kód 198664, 198665, 198666 a Orfiril Long, 300 mg, cps.pro., registrační číslo 21/084/00-C, SÚKL kód 198667, 198668 a 198669, v rámci které došlo ke změně podmínek uchovávání léčivých přípravků:

Z dříve: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

Na nyní: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Aktuální informace o podmínkách uchovávání jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalu, které jsou k dispozici v Databázi léků SÚKL.

Sekce registrací

22. 12. 2020