Změna registrace léčivých přípravků Menopur, 600 IU a Menopur, 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje o změně obsahu balení spočívající ve vypuštění tamponů napuštěných alkoholem určených k dezinfekci místa vpichu u léčivých přípravků Menopur, 600 IU, inj.pso.lqf. a Menopur, 1200 IU, inj.pso.lqf.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 3. 5. 2018 změnu registrace léčivých přípravků Menopur, 600 IU, inj.pso.lqf., registrační číslo 56/960/10-C, SÚKL kód 180903 a Menopur 1200 IU, inj.pso.lqf., registrační číslo 56/961/10-C, SÚKL kód 180904, v rámci které došlo ke změně obsahu balení těchto léčivých přípravků:

 

MENOPUR, 600 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

 

Z dříve:

Obsah balení

 

1 lahvička s práškem

1 předplněná stříkačka s rozpouštědlem

1 jehla na rekonstituci

9 tamponů napuštěných alkoholem 

9 jednorázových stříkaček pro podání opatřených stupnicí v FSH/LH s předem upevněnými jehlami.

 

Na nyní:

Obsah balení

 

1 lahvička s práškem

1 předplněná stříkačka s rozpouštědlem

1 jehla na rekonstituci

9 jednorázových stříkaček pro podání opatřených stupnicí v FSH/LH s předem upevněnými jehlami.

 

MENOPUR, 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

 

Z dříve:

Obsah balení

 

1 lahvička s práškem

2 předplněné stříkačky s rozpouštědlem

1 jehla na rekonstituci

18 tamponů napuštěných alkoholem 

18 jednorázových stříkaček pro podání opatřených stupnicí v FSH/LH s předem upevněnými jehlami.

 

Na nyní:

Obsah balení

 

1 lahvička s práškem

2 předplněné stříkačky s rozpouštědlem

1 jehla na rekonstituci

18 jednorázových stříkaček pro podání opatřených stupnicí v FSH/LH s předem upevněnými jehlami.

 

Sekce registrací

15. 5. 2018