ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivých přípravků Diafer 50 mg/ml injekční roztok a Monover 100 mg/ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně názvu léčivé látky u přípravků Diafer, 50 mg/ml, inj.sol. a Monover, 100 mg/ml, inj./inf.sol.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 28. 8. 2020 změnu registrace léčivých přípravků Diafer, 50 mg/ml, inj.sol., registrační číslo 12/255/14-C, SÚKL kód 204461, 204462, 204463, 204464 a Monover, 100 mg/ml, inj./inf.sol., registrační číslo 12/267/17-C, SÚKL kód 224017, 224018, 224019, 224020, 224021, 224022, 224023, 224024, 224025, 224026, 224027, 224028, 224029, 224030, 224031, 224032, 224033, 224034, 224035, v rámci které došlo ke změně názvu léčivé látky v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalu:

 

Z dříve:

Ferri isomaltosidum 1000 (Isomaltosidum 1000 ferricum)  

 

Na nyní:

Ferricum derisomaltosum (Ferric derisomaltose)


Sekce registrací

22. 9. 2020