ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivého přípravku WILLFACT 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o přidání možnosti ambulantní léčby u léčivého přípravku WILLFACT, 1000 IU, inj.pso.lqf.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 6. 6. 2023 změnu registrace léčivého přípravku WILLFACT, 1000 IU, inj.pso.lqf., registrační číslo 75/200/11-C, SÚKL kód 165508, v rámci, které došlo k rozšíření možnosti léčby tímto léčivým přípravkem o ambulantní léčbu. Přípravek je indikován k profylaxi a léčbě krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou. Podává jej přednostně lékař nebo zdravotní sestra, a to intravenózně po rekonstituci. Lékař může nově rozhodnout o domácí (ambulantní) léčbě. Domácí léčba tímto přípravkem může být zahájena se souhlasem ošetřujícího lékaře, zejména v případech slabého až středně silného krvácení nebo při dlouhodobé profylaxi k prevenci krvácení. Lékař má zajistit odpovídající školení a kontrolu léčby v předem stanovených intervalech. V souhrnu údajů o přípravku (SmPC) i v příbalové informaci je uveden podrobný návod k použití přípravku (rekonstituce, způsob podání).

 

Odpovídající změny byly rovněž provedeny v příbalové informaci přípravku WILLFACT 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

 

Aktuální SmPC a příbalová informace jsou k dispozici v Databázi léků SÚKL.

 

 

Sekce registrací

13. 6. 2023