Změna registrace léčivého přípravku Torecan 6,5 mg/ml injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku Torecan, 6,5 mg/ml, inj.sol.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 12. 8. 2020 změnu registrace léčivého přípravku Torecan, 6,5 mg/ml, inj.sol., registrační číslo 20/256/75-C, SÚKL kód 47264 a 91836, v rámci které došlo ke zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku:

Z dříve: 5 let 

Na nyní: 3 roky


Sekce registrací

25. 8. 2020