Změna registrace léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG - nabytí právní moci

SÚKL informuje o nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu výdeje léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG por.tbl.nob.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 22. 7. 2015 vydal rozhodnutí o změně registrace léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG por.tbl.nob., registrační číslo 17/041/14-C, SÚKL kód 189490, kterým byl změněn způsob výdeje tohoto léčivého přípravku, a to na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Sandoz s.r.o. Rozhodnutí o uvedené změně registrace léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG por.tbl.nob. nabylo právní moci dne 25. 7. 2015.

Léčivý přípravek NULSORA 1,5 MG lze od nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí vydávat bez lékařského předpisu.

 

Sekce registrací

28. 7. 2015

Změna registrace léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG, 23.07.2015

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG por.tbl.nob.