Změna registrace léčivého přípravku LEVOPRONT 6 MG/ML sirup

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti léčivého přípravku LEVOPRONT,  6 mg/ml, sir.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 8. 4. 2021 změnu registrace léčivého přípravku LEVOPRONT, 6 mg/ml, sir., registrační číslo 36/556/99-C, SÚKL kód 107230, 107231, 125205, v rámci které došlo ke změně doby použitelnosti přípravku.

 

Z dříve:

6.3          Doba použitelnosti

2 roky

Po prvním otevření: do konce doby použitelnosti (24 měsíců).

 

Na nyní:

6.3          Doba použitelnosti

3 roky

Po prvním otevření: 24 měsíců

 

Sekce registrací

24. 5. 2021