Změna registrace léčivého přípravku EGIANTI 0,75 MG

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku EGIANTI 0,75 MG por.tbl.nob.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal ke dni 2.12. 2015 rozhodnutí o změně registrace léčivého přípravku EGIANTI 0,75 MG por.tbl.nob., registrační číslo 17/040/14-C, SÚKL kód 189489, kterým došlo ke změně způsobu výdeje tohoto léčivého přípravku z „výdeje bez lékařského předpisu s omezením“ na „výdej bez lékařského předpisu“, a to na základě žádosti držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Egis Pharmaceuticals PLC.

Přípravek EGIANTI 0,75 MG obsahuje léčivou látku levonorgestrel a je indikován jako nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku nebo po selhání použité metody kontracepce.

Přípravek EGIANTI 0,75 MG dosud není uváděn na trh v České republice.


Sekce registrací

4. 12. 2015