ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivého přípravku DOBUTAMIN ADMEDA 5 mg/ml infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku Dobutamin Admeda, 5 mg/ml, inf.sol. po naředění Ringer-laktátovým roztokem a o vypuštění možnosti ředění přípravku roztokem 5% glukózy.     

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 24. 2. 2023 změnu registrace léčivého přípravku Dobutamin Admeda, 5 mg/ml, inf.sol., registrační číslo 78/392/03-C, SÚKL kód 253208, v rámci které došlo ke zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku po naředění Ringer-laktátovým roztokem a o vypuštění možnosti ředění léčivého přípravku roztokem 5% glukózy.

 

Z dříve:

Zvláštní opatření pro uchovávání: Chemická a fyzikální stabilita v roztocích (5% glukóza, 0,9% NaCl, Ringer-laktát) prokázána na dobu 14 dní při teplotě 2 °C - 8 °C a na dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C.

 

Na nyní:

Zvláštní opatření pro uchovávání: Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla testována pro následující roztoky a s těmito výsledky:

  • Izotonický roztok chloridu sodného: stabilní po dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C.
  • Ringer-laktát: stabilní po dobu 6 hodin při teplotě do 25 °C. 

 

Sekce registrací

7. 3. 2023