ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivého přípravku Dexamed 8 mg/2ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně ve složení pomocných látek léčivého přípravku DEXAMED, 8 mg/2ml, inj./inf.sol., o změně barvy ampulky a o změně doby použitelnosti a podmínek uchovávání přípravku.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 15. 11. 2022 změnu registrace léčivého přípravku DEXAMED, 8 mg/2ml, inj./inf. sol., registrační číslo 56/624/97-C, SÚKL kód 1673 a 84090, v rámci které došlo ke změně složení pomocných látek léčivého přípravku, který nově neobsahuje methylparaben, propylparaben a benzylalkohol, změně barvy ampulky a změně doby použitelnosti a podmínek uchovávání přípravku.

 

Z dříve:

Složení pomocných látek:

 • Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methylparaben, propylparaben, benzylalkohol, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný a voda po injekci.

 

Barva ampulky:

 • hnědá

 

Doba použitelnosti přípravku:

 • 3 roky

 

Podmínky uchovávání:

 • Uchovávejte do 30 °C. Uchovávejte při v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

 

Pro ředění použít pouze chlorid sodný nebo glukózu.

Připravený infuzní roztok musí být spotřebován do 24 hodin.

 

Na nyní:

Složení pomocných látek:

 • Kreatinin, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát natrium-citrátu, hydroxid sodný, koncentrovaná kyselina chlorovodíková a voda pro injekci.  

 

Barva ampulky:

 • bezbarvá/čirá

 

Doba použitelnosti přípravku

 • 2 roky

 

Podmínky uchovávání:

 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 25 °C a 2–8 °C při naředění následujícími roztoky:

 • 0,9% roztok chloridu sodného
 • roztok Ringer-laktátu
 • 5% roztok glukózy
 • 10% roztok glukózy

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně doba nemá být delší než 24 hodin při 2–8 °C, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

 

Sekce registrací

29. 11. 2022