ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Závady v jakosti, padělky a odcizené přípravky

Oddělení závad v jakosti se zabývá řešením závad v jakosti léčiv a pomocných látek za účelem ochrany veřejnosti před nejakostními léčivy a zajišťuje informovanost o příslušných opatřeních, které byly v souvislosti se závadami v jakosti přijaty. Dále řeší i případy výskytu padělků léčiv v legálním distribučním řetězci a zabývá se také problematikou nesouladu výrobců léčiv se správnou výrobní praxí. Zajišťuje výkon nepřetržité služby Ústavu pro oblast závad v jakosti léčiv. Oddělení je zapojeno do mezinárodní komunikace pro výměnu informací o závadách v jakosti léčiv a padělcích prostřednictvím tzv. Rapid Alert systému.

Oddělení dozoru nad reklamou vyhledává a postihuje protiprávní jednání a prosazuje právo v případech, kdy byl zjištěn nelegální stav. Neoprávněné zacházení s léčivy zahrnuje výrobu, dovoz, distribuci, výdej nebo prodej, přípravu a souběžný dovoz léčivých přípravků bez platného povolení či oprávnění, včetně provádění klinického hodnocení a provádění činnosti kontrolní laboratoře bez příslušných povolení či ohlášení. V rámci prosazování práva Ústav spolupracuje s dalšími institucemi v ČR i v zahraničí (zejména Policie ČR, Celní správa, SZPI, kontrolní úřady členských států EU).

Obecné informace Vám rádi zodpoví pracovníci informačního střediska.