ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Hora sv. Šebestiána

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl dne 3. 4. 2008 ve spolupráci s pracovníky Celní správy kontrolu tržiště v obci Hora sv. Šebestiána, okr. Chomutov.  

Při kontrole zaměřené na neoprávněné zacházení s léčivými přípravky zjistili pracovníci SÚKLu podezření z porušení zákona o léčivech u dvou prodejců. Podezření z porušení zákona o léčivech spočívalo v nabízení léčivých přípravků za účelem prodeje, držení léčivých přípravků za účelem podnikání a jejich skladování a uchovávání bez příslušného oprávnění. Pracovníci SÚKLu na místě zajistili u prodejců celkem 32 kusů balení léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. SÚKL s prodejci zahájí za výše uvedený správní delikt správní řízení, ve kterém jim hrozí pokuta do výše 3 000 000,- Kč.


O výsledcích správních řízení a o riziku nákupu léčivých přípravků na tržnicích SÚKL pravidelně informuje na svých internetových stránkách.

 

Oddělení enforcementu a regulace reklamy
16.4.2008