ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky kontrolní akce na tržišti na Božím Daru a v obci Potůčky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 13. 2. 2008 ve spolupráci s pracovníky kriminální policie Karlovy Vary kontrolu tržiště na Božím Daru a v obci Potůčky, okr. Karlovy Vary.  

Při těchto kontrolách, zaměřených na neoprávněné zacházení s léčivými přípravky, pracovníci SÚKL zjistili u dvou stánkových prodejců porušení zákona o léčivech. Porušení spočívalo v nabízení léčivých přípravků za účelem prodeje, držení za účelem podnikání, jejich skladování a uchovávání bez příslušného oprávnění. Pracovníci SÚKLu na místě zajistili 22 kusů balení léčivých přípravků. Výdej zajištěných léčivých přípravků není vázán na lékařský předpis.  SÚKL se stánkovými prodejci za výše uvedený správní delikt zahájí správní řízení, ve kterém jim může být uložena pokuta do výše 3 000 000,- Kč.

O výsledcích správních řízení a o riziku nákupu léčivých přípravků na tržnicích SÚKL pravidelně informuje na svých stránkách www.sukl.cz.

Tomáš Valíček

Oddělení enforcementu a dozoru nad reklamou

25. 2. 2008