ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYR-39 verze 3

Povolení činností souvisejících se zajištěním lidských tkání a buněk určených k použití u člověka 

VYR-39_verze3_Povoleni_cinnosti_souvisejicich_se_zajistenim_LTB.pdf, soubor typu pdf, (431,63 kB)

Tento pokyn nahrazuje VYR-39, verze 2 s platností od  10.8.2018.

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 17 až § 20a zákona č. 296/2008 Sb., zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů. Pokyn má doporučující charakter.

Formuláře: