VYR-29 verze 4

Žádost o povolení / změnu v povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejich složek pro další výrobu

VYR-29_verze4_Zadost_o_povoleni_zmenu_v_povoleni_k_vyrobe_transfuznich_pripravku_a_surovin_z_krve.pdf, soubor typu pdf, (214,02 kB)

Tento pokyn nahrazuje pokyn VYR-29 verze 3 s platností od 10.8.2018.

 Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 67 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Pokyn má doporučující charakter.

Formuláře: