ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vydání nové verze Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů (2023)

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání aktualizované Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů s přidanými nebo změněnými termíny, která je účinná od 1. 12. 2023.  

S účinností od 1. 12. 2023 dochází v Tabulce X kromě zavedení nových nebo změněných termínů schválených EDQM rovněž k vyčlenění nového termínu „Svazek tlakových lahví“.

 

Kód

Anglický název (GB)

Český název (CZ)

Zkratka 

CON-13156000

Gas cylinder bundle

Svazek tlakových lahví

GSB

 

A zároveň dochází k nahrazení termínu “Oční kapky s prodlouženým uvolňováním“ termínem “Oční kapky, roztok s prodlouženým uvolňováním“.

 

Kód

Anglický název (GB)

Český název (CZ)

Zkratka 

PDF-13159000

Eye drops, prolonged-release solution1

Oční kapky, roztok s prodlouženým uvolňováním

OPH GTT SOL PRO

 1 Nahrazuje termín Eye drops, prolonged-release; Oční kapky s prodlouženým uvolňováním (OPH GTT PRO)

 

Z důvodu urychlení a sjednocení oprav zkratek lékových forem u dotčených léčivých přípravků budou všechny upravené zkratky lékových forem vždy u dotčených přípravků změněné v databázi léčivých přípravků SÚKL k datu účinnosti nové verze Tabulky X (tedy k 1. 12. 2023), aby se na vydávaná rozhodnutí/usnesení/sdělení/vyrozumění/ID list generovala pouze nová zkratka lékové formy odpovídající popisu.

 

U dotčených léčivých přípravků budou všechny zkratky obalů změněny s nejbližším možným rozhodnutím/vyrozuměním i když se změna nebude týkat obalu léčivého přípravku.

 

Léčivé přípravky dotčené těmito změnami jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Sekce registrací

7. 11. 2023