ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 18. - 21. listopadu 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. listopadu 2013  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Cholic Acid FGK (cholic acid)
 • Para-aminosalicylic acid Lucane (para-aminosalicylic acid)
 • Sovaldi (sofosbuvir)
 • Tivicay (dolutegravir)
 • Xigduo (dapagliflozin, metformin)

Negativní doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Masican (masitinib)

Kladné doporučení k novému generickému léčivému přípravku:

 • Zoledronic Acid Accord (zoledronic acid)

Aktualizace předchozího stanoviska:

 • Tecfidera (dimethyl fumarate)

Přezkoumání počátečního doporučení pro registraci:

 • Deltyba (delamanid)

Kladná stanoviska k rozšíření terapeutických indikací:

 • Abraxane (paclitaxel)
 • Pradaxa (dabigatran etexilate)
 • Velcade (bortezomib)

Stanoviska k novým kontraindikacím:

 • Corlentor (ivabradine)
 • Procoralan (ivabradine)

Compassionate use:

 • Daclatasvir (daclatasvir)

Ostatní stanoviska:

 • Erbitux (cetuximab)

Doporučení týkající se veřejného zdraví:

 • Kombinovaná hormonální antikoncepce
 • Iclusig
 • Thiocolchicoside

Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde:http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/11/news_detail_001963.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1