Vracení přeplatků za žádosti o klinická hodnocení

Oddělení klinického hodnocení Státního ústavu pro kontrolu léčiv informuje o postupu k vracení přeplatků za žádosti o ohlášení / povolení klinického hodnocení.  

Pokud dojde k situaci, že zadavatel zaplatil vyšší částku, než zaplatit měl (například provedl úhradu náhrady výdajů za povolení klinického hodnocení, ale ve skutečnosti se jednalo o režim ohlášení klinického hodnocení), může požádat o vrácení přeplatku následujícím způsobem:

Zadavatel (nebo osoba, která je k těmto úkonům pověřená) uhradí správnou požadovanou částku (tzn. vygeneruje nový formulář  o platbě https://www.sukl.cz/modules/payment2/ a uhrazení správné částky pod nově vygenerovaným variabilním symbolem) a zároveň se zasláním dokladu o zaplacení zašle žádost o vrácení celé původní částky. Žádost o vrácení náhrady výdajů za odborné úkony je k dispozici na webu SÚKL: https://www.sukl.cz/sukl/ust-24-verze-7. Žádost o vrácení by měla být adresována na oddělení účetnictví (UCT) Ústavu.

Oddělení klinického hodnocení

4.11.2015 (aktualizace k 6.12.2018)