Varování před padělky léčivého přípravku Viagra

Policie ČR prošetřila podnět SÚKL na neoprávněného prodejce léčivých přípravků, který prostřednictvím internetu prodával padělky léčivého přípravku Viagra, který je v ČR registrován k léčbě erektilní dysfunkce.  

Padělané tablety přípravku Viagra 

Padělané tablety jsou nedokonalou napodobeninou léčivého přípravku Viagra. Na první pohled se od registrovaného přípravku liší zejména svým označením a chybějícím logem výrobce. Také tvar a barva se neshodují s registrovaným přípravkem.
Analýzou padělaného přípravku bylo zjištěno, že přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrát, ovšem v jiném množství než registrovaný léčivý přípravek.

Porovnání padělaného a originálního přípravku.pdf Porovnání padělaného a originálního přípravku.pdf (62,93 KB)

SÚKL opakovaně varuje před nákupem jakýchkoli léčivých přípravků z internetového prostředí, pokud není uskutečňován lékárnou, která je uvedena v seznamu lékáren s povoleným internetovým výdejem léčiv.
Používání takto zakoupených přípravků, u kterých není znám jejich původ, přesné složení a není zajištěno správné zacházení, může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.    

Tomáš Valíček, právní oddělení SÚKL, 22. 8. 2007