ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Varování před padělky léčivého přípravku Cialis®

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl na základě podnětu Celního úřadu Praha 1 kontrolu poštovní zásilky zaslané soukromé osobě do ČR z Filipín. Tato zásilka obsahovala tablety léčivého přípravku Cialis® 20mg, které byly po laboratorní analýze vyhodnoceny jako padělek.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl na základě podnětu Celního úřadu Praha 1 kontrolu poštovní zásilky zaslané soukromé osobě do ČR z Filipín. Tato zásilka obsahovala tablety léčivého přípravku Cialis® 20mg, které byly po laboratorní analýze vyhodnoceny jako padělek. Padělek neobsahoval léčivou látku tadalafil, což je léčivá látka přípravku Cialis®, nýbrž léčivou látku stejné terapeutické skupiny - sildenafil. Upozorňujeme, že tento padělek může ohrozit lidské zdraví.

Jedno balení padělaného přípravku obsahuje dva blistry po dvou tabletách, celkem tedy 4 tablety. Padělek byl označen na sekundárním, vrchním obalu číslem šarže A 051410 a na primárním obalu (blistrech) odlišným číslem šarže - A 031410. Žádné z těchto čísel šarží se neshoduje s existujícími šaržemi přípravku Cialis®. Informace na obalu a v příbalové informaci padělku jsou v anglickém jazyce. Padělek je vizuálně totožný s autentickým přípravkem (tvar tablet a vyražený znak "C 20"). Po bližším zkoumání bylo zjištěno, že padělané tablety jsou silnější, mají hladší povrch a odlišný odstín žluté barvy.

SUKL nemá žádné informace o tom, že by se předmětný padělek vyskytoval v legálním distribučním kanálu nebo byl jinak uveden na český trh. Upozorňujeme však na rizika nákupu léčivých přípravků z nelegálních a neověřených zdrojů (internet, neoprávnění prodejci apod.), kde přítomnost tohoto a jiných padělků nelze vyloučit.

Veškeré informace o podezření na výskyt jakýchkoli padělků podávejte , prosím, co nejrychleji telefonicky 272 185 333 nebo elektronicky infs@sukl_cz Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.