ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže X003768 přípravku NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML , registrační číslo EU/1/05/320/004, kód SÚKL: 0210146, v obalu s informacemi uvedenými v dánštině, norštině a islandštině.  

Základní údaje na vnějším obalu jsou přeloženy níže do českého jazyka:

  Česky Dánsky Norsky Islandsky
Název přípravku Noxafil 300 mg
posakonazol
Noxafil 300 mg
posaconazol
Noxafil 300 mg
posakonazol
Noxafil 300 mg
posakónazól
Léčivá látka a síla

Jedna injekční lahvička obsahuje 300 mg posakonazolu. Jeden ml obsahuje 18 mg posakonazolu.

Elke injectieflacon bevat 300 mg posaconazol. Elke ml bevat 18 mg posaconazol.

Hvert hetteglass inneholder 300 mg posakonazol. Hver ml inneholder 18 mg posakonazol.

Hvert hettuglas inniheldur 300 mg af posakónazóli. Hver ml inniheldur 18 mg af posakónazóli.

Léková forma

koncentrát pro infuzní roztok

koncentrat til infusionsvæske, opløsning

konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

innrennslisþykkni, lausn

Způsob podání Intravenózní podání po naředění.

Intravenøs anvendelse efter fortynding.

Til intravenøs bruk etter fortynning. Til notkunar í bláæð eftir þynningu.
Obsah balení

1 injekční lahvička

1 hætteglas

1 hetteglass 1 hettuglas
Způsob uchovávání

Uchovávejte v chladničce.

Opbevares i køleskab. Oppbevares i kjøleskap. Geymið í kæli.
Pomocné látky a další informace

Pomocné látky: sodná sůl sulfobutoxybetadexu (SBECD), dinatrium-edetát, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda pro injekci.

Vysoký obsah sodíku. Další podrobnosti jsou uvedeny v příbalové informaci. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Injekční lahvička k jednorázovému použití. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Hjælpestoffer: Sulfobutylether beta cyclodextrinnatrium (SBECD), dinatriumedetat, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker.

Se indlægssedlen for yderligere information. Læs indlægssedlen inden brug. Hætteglas til engangsbrug. Opbevares utilgængeligt for børn.

Hjelpestoffer: Betadex Sulfobutyl Ether Sodium (SBECD), dinatriumedetat, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Les pakningsvedlegget før bruk. Hetteglass til engangsbruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Hjálparefni: Betadex súlfóbútýl eter natríum (SBECD), tvínatríumedetat, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla pH), vatn fyrir stungulyf. 

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Einnota hettuglas. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Doba použitelnosti EXP EXP EXP EXP

V zájmu zajištění kontinuity dodávek léčivého přípravku NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML, umožňuje SÚKL zajistit dodávky tohoto přípravku dovozem cizojazyčné šarže v původním balení.

Informovanost o dodávkách šarží v trojjazyčném dánsko-norsko-islandském balení je zajištěna rozesláním informačního sdělení do center léčby. Přílohou sdělení je příbalová informace v českém jazyce. 

Pacienti mohou informace o přípravku v českém jazyce získat u svého lékaře, případně zde nebo www.msd.cz.

Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv
6. 2. 2024