ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava vyjádření síly u léčivého přípravku ZINNAT 125 mg granule pro perorální suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Zinnat, 125 mg, por.gra.sus.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 11. 1. 2024 změnu registrace léčivého přípravku Zinnat, 125 mg, por.gra.sus., registrační číslo 15/390/92-A/C, SÚKL kód 269026, 269027, 269028, 269029, 269030, 269031, v rámci které došlo u uvedeného léčivého přípravku k úpravě vyjádření síly.

 

Původně byla síla vyjádřena pouze v miligramech (125 mg), nyní je vyjádřena jako výsledná koncentrace suspenze po rekonstituci (125 mg/5 ml), která vznikne po dodržení návodu pro rekonstituci uvedeného v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci či na obalu přípravku.

 

Úprava vyjádření síly z „125 mg“ na „125 mg/5 ml“ se promítne do doplňku názvu a projeví se v databázových výjezdech a softwarových aplikacích používaných pro preskripci.

 

SÚKL upozorňuje, že u tohoto přípravku nedošlo ke změně obsahu léčivé látky v přípravkuale pouze k jejímu jinému vyjádření, které je v souladu se schválenou registrační dokumentací. Kvantitativní obsah léčivé látky je stejný jako před schválením této změny registrace.

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k těmto úpravám v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

 

Z dříve:

Zinnat 125 mg granule pro perorální suspenzi 

Na nyní:

Zinnat 125 mg/5 ml granule pro perorální suspenzi

 

Aktuální souhrn údajů o přípravku a příbalová informace jsou k dispozici v Databázi léků SÚKL.

 

 

Sekce registrací

16. 1. 2024