Úprava vyjádření síly léčivých přípravků Albunorm 5% infuzní roztok a Albunorm 20% infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v názvu léčivých přípravků Albunorm 5%, 50 g/l, inf.sol. a Albunorm 20%, 200 g/l, inf.sol.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 19. 11. 2020 změnu registrace léčivých přípravků Albunorm 5%, 50 g/l, inf.sol., registrační číslo: 75/304/09-C, SÚKL kód: 230453, 230454, 230455, 230456, 230457, a Albunorm 20%, 200 g/l, inf.sol., registrační číslo: 75/305/09-C, SÚKL kód: 230449, 230450, 230451, 230452, v rámci které došlo k odstranění vyjádření síly v procentech z názvu léčivých přípravků.

SÚKL upozorňuje, že nedošlo ke změně obsahu léčivé látky v přípravku, ale pouze k jejímu jinému vyjádření.

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k úpravám názvu léčivých přípravků v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

Z dříve:

Albunorm 5%, 50 g/l, infuzní roztok

Albunorm 20%, 200 g/l, infuzní roztok

 

Na nyní:

Albunorm 50 g/l infuzní roztok

Albunorm 200 g/l infuzní roztok

 

Sekce registrací

24. 11. 2020