ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava vyjádření síly léčivého přípravku Veregen 10% mast

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku VEREGEN 10% MAST, 100 mg/g, ung.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 13. 5. 2021 změnu registrace léčivého přípravku VEREGEN 10% MAST, 100 mg/g, ung., registrační číslo 46/048/13-C, SÚKL kód 197103 a 197104.

V rámci této změny registrace došlo u uvedeného léčivého přípravku k úpravě vyjádření síly. Původně byla síla vyjádřena v procentech (10%), nyní je vyjádřena na koncentraci léčivé látky v jednom g (100 mg/g).

SÚKL upozorňuje, že nedošlo ke změně obsahu léčivé látky v přípravku, ale pouze k jejímu jinému vyjádření, kvantitativní obsah léčivé látky je stejný jako před schválením této změny registrace. Obsah léčivé látky je nadále stejně uveden v bodě 2 souhrnu údajů o přípravku.

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k úpravám názvu léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

Z dříve:

Veregen 10% mast 

Na nyní:

Veregen 100 mg/g mast

 

Sekce registrací

28. 6. 2021