ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava názvu léčivého přípravku JODID 100 mikrogramů tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu léčivého přípravku Jodid 100, 100 mcg, tbl. nob.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 28. 7. 2021 změnu registrace léčivého přípravku Jodid 100, 100 mcg, tbl. nob., registrační číslo 87/835/92-A/C, SÚKL kód 243046 a 243047. V rámci této změny registrace došlo k úpravě názvu léčivého přípravku z „JODID 100“ na „Jodid Merck“.

 

Úprava byla provedena na žádost držitele rozhodnutí o registraci a byla akceptována, protože původní název již nesplňuje aktuální požadavky pro tento typ názvu (tvořený názvem léčivé látky a identifikátorem držitele rozhodnutí o registraci).

 

Z názvu léčivého přípravku bylo dále odstraněno vyjádření síly „100“, neboť podle aktuálně platných požadavků síla ani léková forma nemají být součástí samotného názvu léčivého přípravku, v informacích o přípravku však tyto dva údaje musí bezprostředně za názvem vždy následovat. Léková forma i síla jsou samozřejmě nadále uvedeny v doplňku názvu, a tedy v databázových výjezdech a softwarových aplikacích používaných pro preskripci léčivých přípravků.

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k úpravě názvu léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

 

Z dříve:

Jodid 100 mikrogramů

tablety

 

Na nyní:

Jodid Merck 100 mikrogramů tablety 

 

 

Sekce registrací 

10. 8. 2021