ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava názvu léčivého přípravku FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 250 MG TABLETY

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě názvu léčivého přípravku Furosemid - Slovakofarma Forte, 250 mg, tbl.nob.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 5. 11. 2020 změnu registrace léčivého přípravku Furosemid - Slovakofarma Forte, 250 mg, tbl.nob., registrační číslo 50/052/73-S/C, SÚKL kód 207941, 207942, 207943, 207944, 207945. V rámci této změny registrace došlo k úpravě názvu léčivého přípravku z „Furosemid - Slovakofarma Forte“ na „Furosemid Slovakofarma“.

Úprava byla provedena na žádost držitele rozhodnutí o registraci a byla akceptována, protože přívlastek „Forte“ již nadále není relevantní, jelikož už není registrována nižší síla 40 mg a není registrován ani jiný léčivý přípravek s názvem Furosemid Slovakofarma, a původní název již nesplňuje aktuální požadavky pro tento typ názvu (tvořený názvem léčivé látky a identifikátorem držitele rozhodnutí o registraci).

SÚKL upozorňuje, že nedošlo ke změně obsahu léčivé látky v přípravku a síla léčivého přípravku zůstává stejná, přestože byl z názvu odstraněn přívlastek „Forte“.

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k úpravě názvu léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

 

Z dříve:

Furosemid - Slovakofarma Forte

tablety

250 mg

 

Na nyní:

Furosemid Slovakofarma 250 mg tablety 

 

Sekce registrací

18. 11. 2020