ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava názvu léčivého přípravku Alvesco Inhaler 160 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu léčivého přípravku Alvesco Inhaler, 160 mikrogramů/dávka, inh.sol.pss.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 30. 09. 2021 změnu registrace léčivého přípravku Alvesco Inhaler, 160 mikrogramů/dávka, inh.sol.pss., registrační číslo 14/003/05-C, SÚKL kód 263213, 263214, 263215, 263216, 263217, 263218. V rámci této změny registrace došlo k úpravě názvu léčivého přípravku z „Alvesco Inhaler“ na „Alvesco“.

Úprava byla provedena na žádost držitele rozhodnutí o registraci a byla akceptována, protože není registrován žádný jiný léčivý přípravek se stejným názvem, přívlastek „Inhaler“ je tedy nadbytečný, a nehrozí záměna.

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k úpravě názvu léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

 

Z dříve:

Alvesco Inhaler 160 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu

 

Na nyní:

Alvesco 160 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu

 

Sekce registrací 

2. 11. 2021