ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava názvu a vyjádření síly léčivého přípravku JENAMAZOL 2% vaginální krém

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku JENAMAZOL 2%, 20 mg/g, vag.crm.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 12. 7. 2021 změnu registrace léčivého přípravku JENAMAZOL 2%, 20 mg/g, vag.crm., registrační číslo 54/848/92-C, SÚKL kód 100170.

V rámci této změny registrace došlo u uvedeného léčivého přípravku k úpravě názvu a vyjádření síly:

  • úprava názvu léčivého přípravku: z JENAMAZOL 2% na JENAMAZOL
  • úprava vyjádření síly: původně byla síla vyjádřena v procentech (2%), nyní je vyjádřena na koncentraci léčivé látky v jednom gramu (20 mg/g).

SÚKL upozorňuje, že nedošlo ke změně obsahu léčivé látky v přípravku, ale pouze k jejímu jinému vyjádření, kvantitativní obsah léčivé látky je stejný jako před schválením této změny registrace. Obsah léčivé látky je nadále uveden v bodě 2 souhrnu údajů o přípravku (je uvedeno množství v 1 g a v 5 g vaginálního krému).

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k úpravě názvu léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech:

Z dříve:

JENAMAZOL 2% 

vaginální krém

Na nyní:

JENAMAZOL 20 mg/g vaginální krém   

 

Sekce registrací

20. 7. 2021