ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava názvu a vyjádření síly léčivého přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku Dettol 0,2 % drm.spr.sol.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 4. 1. 2022 změnu registrace léčivého přípravku Dettol 0,2 % drm.spr.sol., registrační číslo 32/138/10-C, SÚKL kód 264735, 264736, v rámci které došlo u uvedeného léčivého přípravku k úpravě názvu a vyjádření síly.

 

  • úprava názvu léčivého přípravku: z Dettol 0,2 % antiseptický sprej na Dettol
  • úprava vyjádření síly: původně byla síla vyjádřena v procentech (0,2 %), nyní je vyjádřena na koncentraci léčivé látky v jednom ml (2 mg/ml)

 

SÚKL upozorňuje, že nedošlo ke změně obsahu léčivé látky v přípravku, ale pouze k jejímu jinému vyjádření. Kvantitativní obsah léčivé látky je stejný jako před schválením této změny registrace.

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k těmto úpravám v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech.

 

Z dříve:

Dettol 0,2 % antiseptický sprej

 

Na nyní:

Dettol 2mg/ml kožní sprej, roztok

 

 

Sekce registrací

18. 1. 2022