ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, GRAZAX, ITULAZAX, ACARIZAX perorální lyofilizát

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, por.lyo.; GRAZAX, 75 000 SQ-T, por.lyo.; ITULAZAX, 12 SQ-Bet, por.lyo. a ACARIZAX, 12 SQ-HDM, por.lyo.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil v období od prosince 2022 do června 2023 změny registrace u léčivých přípravků:

  • RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, por.lyo., registrační číslo 59/013/17-C, SÚKL kód 220860, 220861;
  • GRAZAX, 75 000 SQ-T, por.lyo., registrační číslo 59/467/06-C, SÚKL kód 100980, 100981, 169504;
  • ITULAZAX, 12 SQ-Bet, por.lyo., registrační číslo 59/290/18-C, SÚKL kód 231500, 231501;
  • ACARIZAX, 12 SQ-HDM, por.lyo., registrační číslo 59/558/15-C, SÚKL kód 213246, 213247, 213248;

 

v rámci kterých došlo u uvedených léčivých přípravků k úpravě lékové formy v informacích o přípravku z „perorální lyofilizát“ na „sublingvální lyofilizát“. Úprava zkratky lékové formy z: „por.lyo.“ (perorální lyofilizát) na: „slg.lyo.“ (sublingvální lyofilizát) se promítne i do doplňku názvu a projeví se v databázových výjezdech a softwarových aplikacích používaných pro preskripci.

 

Jedná se o léčivé přípravky stejného držitele ze stejné farmakoterapeutické skupiny a u všech se jedná o stejnou úpravu, proto o nich SÚKL informuje takto souhrnně. 

 

SÚKL upozorňuje, že u těchto přípravků nedošlo ke změně lékové formy, léková forma je stejná jako před schválením této změny registrace, pouze došlo k její opravě v informacích o přípravku v souladu se zavedením nového standardního názvu pro tuto lékovou formu Evropským direktorátem pro jakost léčiv (EDQM).  

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k těmto úpravám souhrnu údajů o přípravku, příbalové informace a údajů uváděných na obalech:

 

Z dříve:

RAGWIZAX 12 SQ-Amb perorální lyofilizát

GRAZAX 75 000 SQ-T perorální lyofilizát

ITULAZAX 12 SQ-Bet perorální lyofilizát

ACARIZAX 12 SQ-HDM perorální lyofilizát

 

Na nyní:

RAGWIZAX 12 SQ-Amb sublingvální lyofilizát

GRAZAX 75 000 SQ-T sublingvální lyofilizát

ITULAZAX 12 SQ-Bet sublingvální lyofilizát

ACARIZAX 12 SQ-HDM sublingvální lyofilizát

 

 

Sekce registrací

13. 6. 2023