ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava lékové formy u léčivého přípravku Fortum 1 g

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Fortum, 1 g, INJ/INF PLV SOL.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 25. 10. 2021 změnu registrace u léčivého přípravku Fortum, 1 g, INJ/INF PLV SOL, registrační číslo 15/207/85-B/C, SÚKL kód 239539, 239540, 239541, 239542 a 239543. 

 

V rámci této změny registrace došlo u uvedeného léčivého přípravku k opravě lékové formy v informacích o přípravku z „prášek pro injekční nebo infuzní roztok“ na „prášek pro injekční roztok“. Úprava se promítne i do doplňku názvu v databázových systémech a datových výstupech: „INJ/INF PLV SOL“ se opravuje na: „INJ PLV SOL“.

 

SÚKL upozorňuje, že u těchto přípravků nedošlo ke změně lékové formy, léková forma je stejná jako před schválením této změny registrace, pouze došlo k její opravě v informacích o přípravku v souladu s registrační dokumentací.    

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k těmto úpravám souhrnu údajů o přípravku, příbalové informace a údajů uváděných na obalech:

 

Z dříve:

Fortum 1 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok 

 

Na nyní:

Fortum 1 g prášek pro injekční roztok 

 

 

Sekce registrací

30. 11. 2021