ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění pro distributory na mimořádné opatření vlády

Upozorňujeme distributory na změnu nařízení vlády zakazující distribuci a vývoz léčivých přípravků mimo území České republiky.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje všechny distributory léčivých přípravků, že dne 2. 4. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 146/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

Podle tohoto nařízení se v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání registrovaných léčivých přípravků uvedených v příloze k tomuto nařízení, které jsou určené pro trh na území České republiky, do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

Nařízení vlády č. 104/2020 Sb., ve znění nařízení č. 146/2020 Sb. pozbývá platnosti ukončením trvání nouzového stavu.

Nerespektování zákazu distribuce nebo vývozu léčivých přípravků je považováno za závažné porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a lze za ně uložit distributorovi pokutu podle § 25a odst. 2 písm. b) tohoto zákona až do výše 5.000.000,- Kč.

Oddělení správné distribuční praxe

2. 4. 2020
Upozorňujeme distributory, že nařízení vlády č. 104/2020 Sb., ve znění nařízení č. 146/2020 Sb., kterým se zakazoval vývoz léčivých přípravků uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, pozbylo platnosti s ukončením nouzového stavu, tj. dne 17. 5. 2020.

Upozornění pro distributory na mimořádné opatření vlády, 18.03.2020

Upozorňujeme distributory na nařízení vlády zakazující distribuci a vývoz léčivých přípravků mimo území České republiky.