ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HERCEPTIN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 34591/2022-2/OLZP dne 25. 11. 2022, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1, kód SÚKL 0025555.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 25. 11. 2022 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 34591/2022-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
28. 11. 2022