Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ROACTEMRA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 2047/2021-2/OLZP dne 18. 1. 2021, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X4ML, kód SÚKL 0500967,
  • ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X10ML, kód SÚKL 0500969,
  • ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X20ML, kód SÚKL 0500971.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 18. 1. 2021 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 2047/2021-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
19. 1. 2021

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ROACTEMRA, 10.02.2021

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...