ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 51510/2020-2/OLZP dne 19. 11. 2020, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180DÁV, kód SÚKL 0184377.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 19. 11. 2020 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 51510/2020-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
20. 11. 2020

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR, 15.12.2020

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...