Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Orfiril, Budenofalk, Salofalk a Entizol

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 50723/2018-2/FAR dne 5. 12. 2018, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • ORFIRIL LONG 150 MG 150MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198664,
  • ORFIRIL LONG 300 MG 300MG CPS PRO 50 II, kód SÚKL: 0198667,
  • BUDENOFALK 3MG CPS ETD 100, kód SÚKL: 0064787,
  • BUDENOFALK UNO 9MG GRA ENT 30, kód SÚKL: 0158943,
  • SALOFALK 1G ČÍPKY 1G SUP 30, kód SÚKL: 0140082,
  • SALOFALK 500 500MG SUP 30, kód SÚKL: 0075569,
  • ENTIZOL 500MG VAG TBL 10, kód SÚKL 0002430.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 50723/2018-3/FAR.

Oddělení správné distribuční praxe

7. 12. 2018