ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AUGMENTIN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 12270/2023-2/OLZP dne 18. 4. 2023, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • AUGMENTIN 625 MG 500MG/125MG TBL FLM 21 II, kód SÚKL 0237658,
  • AUGMENTIN 1 G 875MG/125MG TBL FLM 14 II, kód SÚKL 0239481.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 18. 4. 2023 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 12270/2023-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

19. 4. 2023

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AUGMENTIN, 12.05.2023

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech...