ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - BEMFOLA, PUREGON

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 9121/2023-2/OLZP dne 20. 3. 2023, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • BEMFOLA 150IU/0,25ML INJ SOL PEP 1X0,25ML+1J, kód SÚKL 0210004,
  • PUREGON 300IU/0,36ML INJ SOL 0,36ML+6J, kód SÚKL 0027087,
  • PUREGON 600IU/0,72ML INJ SOL 0,72ML+6J, kód SÚKL 0027088,
  • PUREGON 900IU/1,08ML INJ SOL 1,08ML+9J, kód SÚKL 0028200.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 20. 3. 2023 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 9121/2023-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
21. 3. 2023

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BEMFOLA, PUREGON, 18.04.2023

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech...