ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - LP ATC H01AC01

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 8415/2023-2/OLZP dne 14. 3. 2023, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • GENOTROPIN 36IU(12MG) INJ PSO LQF 5+5X1ML, kód SÚKL 0187295,
  • HUMATROPE 18IU(6MG) INJ PSO LQF 1+1X3,17ML ISP, kód SÚKL 0092317,
  • HUMATROPE 36IU(12MG) INJ PSO LQF 1+1X3,15ML ISP, kód SÚKL 0092320,
  • HUMATROPE 72IU(24MG) INJ PSO LQF 1+1X3,15ML ISP, kód SÚKL 0092323,
  • NUTROPINAQ 10MG/2ML(30IU) INJ SOL 3X2ML, kód SÚKL 0028135,
  • SAIZEN 5,83MG/ML INJ SOL ZVL 1X1,03ML, kód SÚKL 0237416,
  • SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 1X1,5ML, kód SÚKL 0237440,
  • SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 1X2,5ML, kód SÚKL 0237441,
  • SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 5X2,5ML, kód SÚKL 0237443.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 14. 3. 2023 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 8415/2023-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
20. 3. 2023

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LP ATC H01AC01, 05.04.2023

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...