ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Lamictal

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 58417/2017-5/FAR dne 21. 12. 2017, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo území České republiky léčivé přípravky:

  • LAMICTAL 5 MG TBL MND/SUS 42, kód SÚKL 0151061
  • LAMICTAL 25 MG TBL NOB 42, kód SÚKL 0017135
  • LAMICTAL 50 MG TBL NOB 42, kód SÚKL 0017139
  • LAMICTAL 100 MG TBL NOB 42, kód SÚKL 0151056
  • LAMICTAL 100 MG TBL NOB 98, kód SÚKL 0151057

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do jeho zrušení.

Oddělení správné distribuční praxe

27. 12. 2017 

Aktualizace:

Výše uvedené léčivé přípravky byly dne 1. 12. 2018 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Oddělení správné distribuční praxe

3. 12. 2018